Dünyadaki kullanılan ölçü birimleri

Konusu 'Soru Cevap' forumundadır ve Kayıtsız Üye tarafından 18 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Dünyadaki ölçü birimleri neledir

  Evrensel ölçü birimi kullanmanın yararları nelerdir?

  DİĞER ÜLKELERLE AYNI

  ÖLÇÜ KULLANMAZSAK NE OLURDU

  Uluslararası Birimler Sistemi

  Uluslararası Birim Sistemi ya da Uluslararası Ölçüm Sistemi
  (Fransızca: Système international d’unités, kısaca Sİ), 1960′taki "Ağırlıklar ve Ölçümler"
  genel konferansında tanımlandı ve buna resmi bir statü verildi Bu
  sistem bilimde ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir SI Birim Sistemi’nin
  genel kabulü, teknik iletişimi kolaylaştırmaya yöneliktir MKS birim sistemiyle doğrudan
  ilgilidir
  Tarihçe
  Yazılı tarihle başlayan
  ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği,
  karış, ayak gibi orta boyuttaki bir insanın vücudundaki parça veya
  mesafelerden yola çıkılarak oluşturulmuştur Örneğin, Nil üzerinde Chaldees’te MÖ 4000
  yıllarında Firavun’un Dirseği yaygın bir standarttı ve 1 dirsek, 1/2
  ayak, 2 karış, 6 el genişliği ya da 24 parmak
  kalınlığına eşit sayılıyordu Bugünkü birimlerde, Firavun Dirseği 463,3 mm’ye denk
  gelmektedir MS 1101 yılında Kral I Henry tarafından standart olması
  önerilen ve I Henry’nin burnundan el baş parmağına kadar olan
  mesafe olarak tanımlanan yarda kısmen de olsa bugün hâlâ kullanılmaktadır
  Toplumlar arası ilişkilerin sıklaşması ile birlikte özellikle ağırlık ve uzunluk
  birimlerini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağlayacak bir ölçme sistemine ihtiyaç
  duyulmuş ve bilimsel bir yaklaşım aranmaya başlanmıştır 17yüzyılın ortalarında Fransa’da
  uzunluk ve ağırlık birimleri konusundaki karmaşayı gidermek ve bu konuda
  birliği sağlamaya yönelik sistematik bir çalışma başlatılmıştır
  Zaman içinde gelişen
  teknoloji ile birlikte ortak bir birime ihtiyaç duyulması sonucu 1528
  yılında, geçerli ölçme ve ağırlık sisteminin, dünyanın boyutlarından oluşturulması fikri
  Fransız Fizikçi Jean Fernel tarafından ortaya atılmıştır 1581 yılında Galileo’nun
  sarkacı bulması, 1665 yılında Huyghens’in sarkacı zamanı kaydetmek için kullanması
  ve 1671 yılında Picard’ın sarkacı uzunluk standardı olarak önermesi ölçü
  birliği ile ilgili olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardır Referans uzunluk
  olarak da Paris ile Amiens arasındaki mesafenin, bu şehirden geçen
  meridyen boyunca ölçülmesi önerilmiştir Daha sonraki yıllarda birçok değişik fikir
  öne sürülmüş ancak 1790′lı yıllarda tekrar dünyanın çevresinden uzunluk birimi
  türetilmeye karar verilmiştir
  Mart 1790′da Paris’te toplanan Bilim Adamları Akademisi’nin,
  Dunkirk-Barcelona üzerinden geçen meridyenin 1/40000000′ini yeni referans uzunluk olarak kabul
  etmesiyle uzunluk biriminin dünyanın özellikleri üzerinden türetilmesi gerekliliği tekrar gündeme
  gelmiştir Birimin adı da Yunanca Metrondan alınan Metre olarak kabul
  edilmiştir 1793 yılında yapımına karar verilen metre prototipi, 25×40,5 mm
  kesite sahip saf platin bir çubuktur Bu yeni metre prototipi
  22 Haziran 1799′da metrik sistemin uzunluk standardı olarak, Hollandalı Jan
  Hendrik van Swinden tarafından Fransız otoritelere (Corps Legislatif) sunulmuştur Standart,
  aynı yıl Fransız Ulusal Arşivi’ne kaldırılmış ve Arşiv Metre olarak
  adlandırılmıştır
  Fransa’da 1837 yılında kabul edilen Ölçü ve Ağırlıklar Kanunu
  ile uzunluk ölçüleri için metrenin tek geçerli birim olduğu açıklanmıştır
  Bundan sonra geçen 30 sene içinde üretilen 25 metre prototipi
  bazı dünya ülkelerine dağıtılmıştır
  1869′da, 12 ülke tarafından metrik sistemin
  resmen kabul edilmesinin ardından, birkaç Fransız üye ve diğer ülkelerin
  temsilcilerinden oluşan CIM (Commission Internationale de Metre) olarak adlandırılan bir
  komisyon kurulmuştur 1870 Ağustos’unda Paris’te toplanan CIM, metrenin yanı sıra
  kütle birimini de uluslararası standartlarda üretmeye karar vermiştir
  Ayrıca ondalık
  bir sistem olduğundan birimlerin ondalık katlarını, astkatlarını temsil eden standart
  önekler (prefıxes) ve öneklerin sembolleri de tanımlanmıştır SI sisteminin en
  pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur Birimin büyüklüğü 10
  sayısının pozitif veya negatif tam sayı kuvvetlerini temsil eden çeşitli
  önekler kullanılılarak değiştirilebilmekte yani, yeni birimler üretilebilmektedir
  Örnek103 metre (m)
  = 1 000 metre (m) = 1 kilometre (km)10-12 farad
  = 0,000 000 000 001 farad = 1
  picofarad (pF)
  Kütle standardı
  Kütle standartlarını
  oluşturmak için 17 yüzyıl ortalarında başlatılan çalışmalar 1793 yılında tamamlanmış
  ve referans ağırlık olarak +4°C’deki 1dm3 suyun ağırlığının kabul edilmesiyle,
  metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli
  ortaya çıkmıştır 1799 yılında daha pratik bir kullanımını sağlamak amacı
  ile, ağırlık biriminin, platinden imal edilen bir referans kütle standardına
  aktarılması kararlaştırılmıştır Bu yeni ağırlık referans standardı da Fransa Cumhuriyeti’nin
  arşivlerinde korunduğundan ismi Arşiv Kilogram olarak adlandırılmıştır
  O yıllarda metre
  ve kilogramın yanı sıra farklı standartlar ve ölçü birimleri de
  kullanılmakta idi Örneğin 1871 yılında orta Avrupa’da Württemberger inçi, Ren
  inçi ve Viyana inçi olmak üzere üç çeşit inç kullanılmaktaydı
  Ülkeler arasında yapılan ürün alışverişlerinde farklı ölçü standartlarının kullanılması bir
  takım karışıklıklara yol açmıştır Bu nedenle uluslararası ölçüm birliği için
  yapılan çalışmalar 1850-1880 arasında hızlanmıştır
  Uluslararası Ölçüm Sistemi
  ve Metre Konvansiyonu
  1872 yılında arşiv metreden türetilmiş,
  aşınma direnci yüksek %90 platin+ %10 iridyum alaşımından 20×20 mm’lik
  kesit alanına sahip metre ve 1879′da çapı ve yüksekliği 39
  mm olan silindirik kilogram prototiplerinin imaline başlanmıştır Uluslararası prototipin içlerinden
  seçildiği 30 benzer standart metre prototipi ve 40 adet kilogram
  prototipi üretilmiştir Bütün bu kararların alınarak hayata geçirilmesini sağlaması açısından
  ölçme standartları konusunda evrensel birliği sağlamaya yönelik ilk çalışmalar, Fransız
  hükümetinin girişimi ile, aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu 17 devlet
  temsilcisinin katılımıyla 20 Mayıs 1875′de Paris’de imzalanan Metre Konvansiyonu’na dayanmaktadır
  (Metre Konvansiyonu’nun yapıldığı 20 Mayıs, "dünya metroloji günü" olarak kutlanmaktadır")
  Dünyada bugün geçerli en eski uluslararası anlaşmalardan biri olan bu
  Konvansiyon ile aşağıda kısaca özetlenen üç temel yapı kurulmuştur
  CGPM
  (Conférence Générale de Poids et Mesures):
  Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü
  Konferansı Her dört yılda bir Paris’te toplanan konferans, bugün sayısı
  51 olan üye ülkelerin yetkililerince oluşturulur ve uluslararası metroloji sisteminin
  koordinasyonundan sorumludur Türkiye CGPM üyesidir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  tarafından temsil edilmektedir BIPM (Bureau International de Poids et Mesures):

  Uluslararası metroloji enstitüsü Paris’in Sevr banliyösünde bulunan Enstitü bütün dünyada
  yapılan ölçümlerin doğruluğundan ve farklı ülkelerde yapılan ölçümlerin birbirleri ile
  denkliğinden sorumludur Bu enstitünün her endüstrileşmiş ülkede teknik bir muhatabı
  bulunmakta (ulusal metroloji enstitüleri) ve BIPM’in uzmanları ulusal metroloji enstitülerinin
  uzmanları ile beraber çalışarak ülkeler arasındaki ölçüm denkliğini oluşturmak için
  faaliyet göstermektedir BIPM metroloji dünyasının en saygın yayını olan Metrologia
  dergisini de yayınlamaktadır Türkiye, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile
  BIPM’in faaliyetlerine katılmaktadır CIPM (Comité International de Poids et Mesures):

  Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü Komitesi Metre Konvansiyonu tarafından oluşturulan ve
  uluslararası metroloji sisteminin günlük işleyişinden sorumlu kuruluştur Gizli oyla metroloji
  dalında saygınlığı olan bilimadamları arasından seçilen 18 kişiden oluşur ve
  BIPM’in faaliyetlerinden sorumludur CIPM üyeliği süresiz olup, ölüm veya istifa
  yolu ile boşalır Boşalan her üyelik için geri kalan 17
  üye seçim yapar ve CGPM’in onayına sunar Her yıl Ekim
  ayında Paris’de toplanan CIPM, aynı zamanda CC (Consultatif Comité) adı
  verilen Teknik Komiteler aracılığı ile dünyadaki metroloji alanındaki bilimsel faaliyetleri
  koordine eder Teknik Komitelere katılacak ülkeler ve laboratuarlar bilimsel ve
  teknolojik yeteneklerine göre dört yılda bir CIPM tarafından belirlenir
  SI Temel Birimler Fiziksel Nicelik Birim Sembol
  Uzunluk metre m Kütle kilogram kg
  Zaman saniye s Elektrik akımı Amper
  A Sıcaklık kelvin K Aydınlanma şiddeti
  candela cd Madde Miktarı mol mol

  +Bazı SI türeme birimleri için özel isimler ve
  semboller Fiziksel
  Nicelik SI Biriminin
  Adı SI Birimi
  için Sembol SI
  Biriminin
  Tanımı Kuvvet newton N kg m s −2
  Basınç pascal Pa N/m2 = kg m −1
  s−2 Enerji joule J N m = kg
  m2 s−2 Güç (fizik) watt W J/s =
  kg m2 s−3 Elektriksel Yük coulomb C A
  · s Elektriksel Potansiyel Farkı volt V W/A
  = J/C = kg m2 A−1 s−3 Elektriksel
  Direnç ohm Ω V/A = kg m2 A−2 s−3
  Elektriksel İletkenlik siemens S Ω−1 = kg−1 m−2 A2
  s3 Elektriksel Sığa farad F C/V = A2
  s4 kg−1 m− Manyetik Akı weber Wb kg
  m2 s−2 A−1 İndüktans henry H Wb/A =
  kg m2 A−2 s−2 Manyetik Akı Yoğunluğu tesla
  T Wb/m2 = kg s−2 A−1 Aydınlanma Akısı
  lümen lm cd · sr Aydınlanma lüks (aydınlanma)
  lx lm/m2 = cd sr m−2 Frekans hertz
  Hz s−1 (saniyede salınım) Radyoaktivite bekerel Bq s−1
  (saniyede bozunma)
  Yazım stili
  Bir şahıs adından türetilmişler dışındaki semboller küçük harfle yazılır
  Örneğin basınç birimi Blaise Pascal’a atfen verilmiştir, dolayısıyla onun sembolu
  "Pa" olarak yazılır, ama sembolun kendi "pascal" olarak yazılır Buna
  tek istisna litredir, çünkü orijinal sembol olan l, 1 sayısına
  çok fazla benzemektedir Amerikan Millî Standartlar ve Teknoloji Kurumu (National
  Institute of Standards) bu yüzden "L" kullanılmasını salık verir; bu
  kullanım ABD, Kanada ve Avustralya’da yaygın olarak kullanılır El yazısı
  "ℓ" bazı ülkelerde, özellikle Japonyada yaygındır ama bu halen herhangi
  bir standartlar kuruluşu tarafından resmen desteklenmemiştir Daha fazla bilgi için
  litre maddesine bakınız Birimler kelime olarak yazıldıkları zaman eğer kullanılan
  dil çoğul ekini gerektiriyorsa (İngilizce, Fransızcada -s eki gibi) çoğul
  eki alırlar ama sembol olarak yazıldıkları zaman çoğul eki eklenmez
  Sembollere, eğer cümle sonunda değillerse, nokta konmaz (örneğin, "kg" değil
  "kg") Tipografik olarak sembollerin eğri değil dik yazılması tercih edilmelidir,
  eğri yazılan matematik değişkenlerden (örneğin, kütle için m, uzunluk için
  l gibi) ayırt edilmelerini sağlamak için Sayı ile sembol
  arasında bir boşluk konmalıdır (örneğin "2,21 kg" veya "22 °C")
  Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve
  saniye sembolleridir (°, ′ ve ″), bunlar sayıdan hemen sonra
  konur Ondalık haneleri üçlü gruplar halinde gruplandırmak için boşluklar kullanılabilir
  (başka yazım sistemlerinde nokta veya virgül kullanılmasından, örneğin 1,000,000 veya
  1000000, farklı olarak) Basımda bu amaç için kullanılan boşluk, kelimleri
  ayıran boşluktan daha kısadır 2003′te toplanan Ağırlık ve Ölçümler Genel
  Konferansı’nın (CGPM) 10 kararı, ondalık ayırıcısının ya nokta ya da
  virgül olabileceği şeklindedir Pratikte İngilizce’de nokta kullanılır, çoğu Avrupa dilinde
  virgül kullanılır Birden fazla birimden oluşmuş semboller birbirlerine ya bir
  orta nokta (·) ya da bir boşlukla bağlanır (örneğin, N
  m veya N·m) Bir birimin başka bir birime bölünmesinden oluşan
  semboller ya bir bölme işareti (/) ile bağlanır ya da
  negatif üsle gösterilir Örneğin "metre bölü saniye", "m/s" veya "m
  s-1", "m·s-1" veya olarak yazılır Eğer sonucun ne anlama
  geldiği müphemse bölü işareti kullanılmamalıdır, örneğin "kg/m·s2" yerine "kg·m-1·s-2" tercih
  edilmelidir .


  Benzer Konular